.
Menu

Welkom!

 • Dit is de website van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 22-01 in de gemeenten Assen, Tynaarlo, Midden- Drenthe en Aa en Hunze. Het samenwerkingsverband is een stichting van zeven schoolbesturen van alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio.
  Het samenwerkingsverband is interzuilair, wat betekent dat alle schoolbesturen zijn aangesloten.

  Doel

  Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning. Kwalitatief goed onderwijs betekent goede prestaties, aandacht voor talentontwikkeling, opbrengstgericht werken, kunnen omgaan met verschillen, doorgaande schoolloopbanen en een professionele, lerende cultuur.
  De invoering van Passend Onderwijs hangt nauw samen met de decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ naar gemeenten en de invoering van de Participatiewet. Het gaat in deze veranderopgaven om kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen die extra begeleiding nodig hebben, thuis, op school of bij werk. Het belang van samenwerking tussen onderwijs en gemeenten wordt daarmee nog eens onderstreept. We trekken daarom samen op met de gemeenten Assen, Midden Drenthe, Tynaarlo en Aa en Hunze in de voorbereiding op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd.

  Met de invoering van Passend Onderwijs beoogt de overheid Passend Onderwijs voor elke leerling. Daarnaast wil de overheid minder bureaucratie, meer financiële beheersbaarheid en samenwerking met o.a. het jeugddomein. De schoolbesturen krijgen zorgplicht en het is aan de samenwerkingsverbanden om te zorgen voor een dekkende ondersteuningsstructuur.

  Dit samenwerkingsverband heeft zich tot doel gesteld scholen te ondersteunen zodat alle leerlingen op de aangesloten scholen zorg op maat krijgen Passend Onderwijs is er voor alle leerlingen. Daarom staat de basiskwaliteit van het onderwijs voorop in onze regio. De focus ligt op het ontwikkelen van een inhoudelijk onderwijsaanbod dat aansluit bij de leerlingen. Hierdoor kunnen zo veel mogelijk leerlingen naar het reguliere voortgezet onderwijs, ook leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
  Zo nodig schakelen de scholen daarbij de expertise in van speciaal voortgezet onderwijs en externe zorgpartners.
  Indien het in het belang is van de ontwikkeling van een leerling, begeleiden wij de leerling naar een speciale onderwijsvoorziening.

  Passend Onderwijs

  Als u meer wilt lezen over Passend Onderwijs klik dan hier

Organisatie

Documenten

Nieuws

Contact

 • Werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur
  Telefoonnnummer: 06-26634694

 • E-mailadres: info@swv2201vo.nl
 • Postadres: Laak 1, 9406 HX Assen