VO-22-01Drenthe SWV PO 22-01logo-PO-22-01
Menu

Deze website wordt gebruikt voor het aanmelden van door SWV 2201 PO/VO georganiseerde scholingen en activiteiten.

Kick off Ouder- en jeugdinformatiepunt 22 juni 2022

De beide samenwerkingsverbanden in de regio Noord- en Midden Drenthe willen de informatievoorziening over passend onderwijs aan jeugd en ouders verbeteren. Dit willen zij gezamenlijk oppakken, gesteund door de landelijke verbeteraanpak. Tijdens de kick-off bijeenkomst op 22 juni a.s. maken we een start!

Voor wie?
Voor leerlingen en ouders die actief zijn in een leerlingenraad, een medezeggenschapsraad, een ondersteuningsplanraad, een jongeren- of ouderorganisatie, of die om andere redenen belangstelling hebben voor dit onderwerp.
Voor collega’s uit onderwijs die ideeën hebben over hoe de informatievoorziening aan leerlingen en ouders over passend onderwijs beter kan.

22 juni 2022   14.30-17.00 uur
Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen

Evenement Eigenschappen

Startdatum 22-06-2022
Einddatum 22-06-2022
Locatie Zalencentrum Hingstman
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Locatie Kaart