VO-22-01Drenthe SWV PO 22-01logo-PO-22-01
Menu

Deze website wordt gebruikt voor het aanmelden van door SWV 2201 PO/VO georganiseerde scholingen en activiteiten.

Training Lansbrekers voor passend onderwijs zonder thuiszitters

Deze training bestaat uit vier hele dagen. Opgeven betekent vier hele dagen deelnemen: 15 september, 5 oktober, 28 oktober, 17 november 2021.
Locatie: Assen of directe omgeving.

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij naar de inhoudelijke mail die via de leden van de klankbordgroep aan alle schoolbesturen is gezonden.


In het kort:
Tijdens deze gevarieerde training worden de deelnemers in vier stappen versterkt. Allereerst wordt kort op een rij gezet wat bekend is over de oorzaken van thuiszitten en falen of slagen van passend onderwijs in complexe situaties rondom leerlingen. In de tweede plaats wordt uitgebreid aandacht besteed aan de concrete mogelijkheden en middelen waarover kan worden beschikt om thuiszitten uit de wereld te helpen en successen te boeken met passend onderwijs. In de derde plaats komen op de dagelijkse praktijk afgestemde en beproefde methodieken op tafel. De deelnemers krijgen de noodzakelijke informatie en werken aan de vereiste vaardigheden om “vanaf morgen” met deze methodieken aan de slag te kunnen gaan. Tot slot wordt uitgebreid stilgestaan bij de meest complexe en de lastigste situaties waarmee de deelnemers te maken kunnen krijgen, de barrières die in de weg staan van oplossingen en hoe deze te overwinnen.
In de derde en vierde stap van deze training wordt ruime aandacht besteed aan de vaardigheden waarover de deelnemers dienen te beschikken om in de uitdagende situaties waarmee zij te maken hebben, tot duurzame oplossingen te kunnen komen. Dat betekent dat deze training deels is gericht op gedragsbeïnvloeding.
Voor aanvang van de training ook aan de deelnemers gevraagd op welke vragen zij tijdens de training een antwoord willen krijgen en welke praktijksituaties hen bezighouden.

De training wordt vanwege de vier verschillende modules door meerdere trainers verzorgd.

Evenement Eigenschappen

Startdatum 15-09-2021
Max. deelnemers 19
Ingeschreven 19
Aantal plaatsen 0
Wij accepteren geen inschrijvingen meer