VO-22-01Drenthe SWV PO 22-01logo-PO-22-01
Menu

Deze website wordt gebruikt voor het aanmelden van door SWV 2201 PO/VO georganiseerde scholingen en activiteiten.

Kennissessie 29 juni 2022 'Werken aan een soepele samenwerking gemeente Assen'

Let op: Alleen nog aanmelding voor de wachtlijst mogelijk.

De samenwerkingsverbanden 22.01 PO en VO organiseren samen met gemeente Assen een kennissessie met de werktitel 'Werken aan een soepele samenwerking tussen onderwijs- en zorgprofessionals in de gemeente Assen' op 29 juni van 9 tot 13 uur.

Met elkaar willen we dat kinderen kansrijk opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen, ook als het niet vanzelf gaat en er extra inzet nodig is op school en of thuis. Het onderwijs heeft verantwoordelijkheden als het gaat om passend onderwijs, de gemeente heeft verantwoordelijkheden als het gaat om maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Hoewel professionals uit onderwijs en professionals van de gemeente ieder hun best doen om vanuit hun eigen referentiekader het goede te doen voor kinderen en jeugdigen, lopen zij in de uitvoering van hun werk vaak tegen moeilijkheden en knelpunten aan, als er een gezamenlijk plan van aanpak nodig is. Om hierin succesvoller te kunnen zijn, organiseren de schoolbesturen, de gemeente Assen en de beide samenwerkingsverbanden een kennissessie.

Doelen
• Vergroten van de wederzijdse kennis van de wet passend onderwijs, de jeugdwet en de wijze waarop het onderwijs en de gemeente Assen hier invulling aan geven.
• Het vergroten van het inzicht in de wederzijds ervaren knelpunten uit de praktijk en nagaan wat er nodig is om deze knelpunten uit de weg te ruimen of te omzeilen.
• Elkaar beter leren kennen

Voor wie?
Tijdens de sessie wordt gewerkt met een binnenkring en een buitenkring.
Binnenkring: een vertegenwoordiging van uitvoerenden uit onderwijs en van de gemeente (op individuele uitnodiging)
Buitenkring: ieder die betrokken is bij de uitvoering van ‘onderwijs-zorgarrangementen’, zoals intern begeleiders, expertiseteams onderwijs, indicatiestellers, casemanagers, beleidsadviseurs, leerplichtambtenaren, leidinggevenden en bestuurders.

Aanmelden kan door de gevraagde gegevens in te vullen en op de knop 'Verwerk inschrijving' te drukken. 
Binnen enkele minuten ontvang je een aanmeldbevestiging per mail. Het juiste mailadres wel ingevuld en geen bevestiging ontvangen? Kijk dan eerst in je spammap voordat je opnieuw de procedure doorloopt.

Evenement Eigenschappen

Startdatum 29-06-2022
Einddatum 29-06-2022
Sluitingsdatum 28-06-2022
Locatie Het Schakelveld
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Locatie Kaart